Логин

Сентябрь 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл   Окт »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
180х68 YOUCONTROL
transparency_ua-01
ЦЕДЕМ
47887_original
banner_PRAVO-Z_180x68
banner_ZMINA_180x68
banner_UNCPD_180x68
banner_GURT_180x68
banner_GROM-PROS_180x68

Наша кнопка

Разместите нашу кнопку
у себя на сайте

Народная защита
Размер кнопки - 180x68px

код кнопки:
<a href="http://захист.zp.ua" > title="Народная защита" target="_blank"> <img src= "http://xn--80ane0bfp.zp.ua/wp-content/uploads/2012/03/nz-banner_180x68.gif" /></a>

ПОРЯДОК опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у виконавчому комітеті Запорізької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

міського голови

________№________

ПОРЯДОК

 

опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

у виконавчому комітеті Запорізької міської ради

 

1 Загальні положення

1.1            Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою систематизації роботи з запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Запорізька міська рада та її виконавчий комітет.

1.2 Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами міської ради своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні виконавчих органів міської ради відповідно до їх повноважень.

1.3 Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до виконавчого комітету Запорізької міської ради в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.5 Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

- П.І.Б. (найменування — для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.6 Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у п.1.5  цього Порядку, відповідно до ч.1 ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін.

Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

1.7 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у секторі забезпечення доступу до публічної інформації виконавчого комітету Запорізької міської ради та на офіційному сайті Запорізької міської влади.

1.8 У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя   чи свободи особи щодо стану довкілля, якості харчових

продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь на які має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту, працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивними обставинами відповідного запиту. У разі визначення терміновості запита необґрунтованою, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу працівниками відповідних структурних підрозділів окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.9 У разі надходження кореспонденції,  яка  одночасно  містить запит   на  інформацію  та  заяви,  клопотання,  пропозиції  тощо, оригінал  такої   кореспонденції   розглядається   за   правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія в частині інших питань розглядається  Законом  України  «Про  звернення  громадян».  У  разі  надходження кореспонденції,  яка містить вимогу про отримання інформації,  але за  своїм  характером  не  є запитом   на  інформацію,  така  кореспонденція  розглядається  за правилами,  встановленими Законом України «Про звернення громадян».

 

2. Процес отримання запитів

щодо надання публічної інформації

2.1            Запити щодо надання публічної інформації приймаються  сектором забезпечення доступу до публічної інформації у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45).

Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто до сектору забезпечення доступу до публічної інформації, не приймаються у не робочий час та протягом обідньої перерви.

2.2            Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою до виконавчого комітету Запорізької міської ради, отримують відповідальні працівники загального відділу виконкому міської ради та невідкладно (протягом однієї години з моменту отримання) передають працівникам сектору забезпечення доступу до публічної інформації для реєстрації. Час передачі письмових запитів сектору забезпечення доступу до публічної інформації фіксується у відповідному журналі обліку руху інформаційних запитів.

2.3            Запити щодо надання публічної інформації надсилаються на спеціальну електронну адресу сектору забезпечення доступу до публічної інформації: infosector@commit.zp.ua. Працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації періодично (але не рідше 4 разів протягом

робочого дня — о 10:00, 12:00, 14:00, 16:00) перевіряють наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити реєструються.

2.4            У разі надходження запитів щодо надання публічної інформації на загальну електронну адресу Запорізької міської ради та її виконавчого комітету «zgik@commit.zp.ua» відповідальні працівники невідкладно (протягом однієї години) передають такі запити на спеціальну електронну адресу сектору забезпечення доступу до публічної інформації виконавчого комітету міської ради. Про передачу запита працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації інформуються у відповідному електронному повідомленні або за телефоном.

2.5            Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли у телефонному режимі, приймаються та оформлюються працівниками сектору забезпечення доступу до публічної інформації виконкому міської ради за спеціально визначеним для цього номером телефону: 224 19 35.

2.6            При зверненні з запитом на отримання публічної інформації за телефоном структурні підрозділи виконавчого комітету  Запорізької міської ради (відділи, сектори та ін.) переадресовують запитувача на телефон  сектору забезпечення доступу до публічної інформації виконкому міської ради. Працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації виконкому міської ради приймають запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнюють форму запиту щодо надання інформації із зазначенням всіх реквізитів запиту, передбачених п. 1.5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданого в усній формі.

2.7            Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою. Прийом факсограм здійснюється сектором забезпечення доступу до публічної інформації: 34 42 92.

2.8            Якщо інформаційний запит адресований депутату Запорізької міської ради, або стосується роботи депутатської комісії, то такий запит не реєструється сектором забезпечення доступу до публічної інформації, а передається до управління по забезпеченню роботи Запорізької міської ради для подальшого відправлення його відповідному депутату на опрацювання.

2.9            У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації  такого запиту відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету Запорізької міської ради (сектором забезпечення доступу до публічної інформації, загальним відділом, відділом по роботі із зверненнями громадян виконкому ради) залучаються працівники юридичного відділу виконкому міської ради для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документу.

 

3 Підстави відмови у задоволенні запиту

 

3.1 Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту   в таких випадках:

3.1.1 Невідповідність запита вимогам п. 5 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», п.1.5 цього Порядку, відсутність повної інформації про запитувача, чи інша невідповідність запиту зазначеним вимогам, є підставою для відмови у  реєстрації такого запита.

3.1.2 Розпорядник   інформації  не  володіє  і  не  зобов’язаний відповідно  до  його  компетенції,  передбаченої   законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

3.1.3  Інформація,   що   запитується,   належить   до  категорії інформації з  обмеженим  доступом  відповідно  до  частини  другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3.1.4 Особа,   яка  подала  запит  на  інформацію,  не  оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати,  пов’язані з копіюванням або друком;

3.2 Відповідь розпорядника інформації про  те,  що  інформація може  бути  одержана запитувачем із загальнодоступних джерел,  або відповідь не по суті запиту вважається  неправомірною  відмовою  в наданні інформації.

3.3 Розпорядник   інформації,   який  не  володіє  запитуваною інформацією,  але якому  за  статусом  або  характером  діяльності відомо або  має  бути  відомо,  хто  нею  володіє,  зобов’язаний направити  цей   запит   належному   розпоряднику   з   одночасним повідомленням  про  це  запитувача.  У  такому  разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня  отримання  запиту належним розпорядником.

 

 

4 Процес реєстрації та обліку запитів

щодо надання публічної інформації

 

4.1                Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації здійснюється  працівниками сектору забезпечення доступу до публічної інформації виконавчого комітету Запорізької міської ради в окремій підсистемі «Запити публічної інформації» електронної системи автоматизації діловодства «OPTIMA-Workflow».

На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в електронній системі, в якій окрім даних, зазначених у п.1.5 цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

4.2                При реєстрації в електронній системі автоматизації діловодства «OPTIMA-Workflow» запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

4.2.1         статусом запитувача – фізична або юридична особа, громадська організація;

4.2.2         територією знаходження запитувача: райони міста, міста та райони області, інші області тощо;

4.2.3         тематикою запиту;

4.2.4         способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою, у телефонному режимі, факсом, подано особисто.

4.3                При реєстрації запитів щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту за телефоном, працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації заповнюють форму запиту, яка реєструється.

4.4                Для реєстрації запитів щодо надання публічної інформації на паперових носіях використовуються відповідні спеціально затверджені реєстраційні штампи.

4.5 Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до  виконавчого комітету Запорізької міської ради фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли електронними засобами зв’язку після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до виконавчого комітету Запорізької міської ради наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

4.6                На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації виконавчого комітету Запорізької міської ради,  заявник може надати копію запиту працівникам сектору забезпечення доступу до публічної інформації для проставляння ними штампу з датою та часом прийняття запиту, який запитувач залишає собі  (за умови повної ідентичності запиту, який залишається у виконкомі міської ради). Якщо копія не ідентична оригіналу, штамп не проставляється.

4.7           Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються у архіві працівниками сектору забезпечення доступу до публічної інформації протягом 2 років з дати реєстрації.

 

5 Процес розгляду запитів

щодо надання публічної інформації

4

5

5.1           Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації та накладення резолюцій із дорученнями на підготовку відповіді запитувачу здійснюють міський голова, секретар ради, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому ради за галузевою спрямованістю.

5.2            Резолюція оформлюється протягом трьох робочих годин з часу реєстрації запиту. Для термінових запитів з терміном розгляду 48 годин резолюція оформлюється протягом однієї години після реєстрації запиту.

5.3            Працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації не рідше, ніж два рази на день (о 10:00 годині та 14:00 годині), передають через загальний відділ виконкому міської ради  запити з відповідною резолюцією  виконавчим органам Запорізької міської ради, структурним підрозділам виконавчого комітету Запорізької міської ради, які згідно з резолюціями мають підготувати відповідь запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд негайно відразу після накладення резолюції. Час передачі запитів до загального відділу виконкому міської ради  фіксується у відповідному журналі.

5.4            Відповідальні працівники виконавчих органів Запорізької міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету Запорізької міської ради (протягом однієї години після отримання повідомлення про надходження запитів) отримують запити в загальному відділі виконкому ради. Час передачі запитів відповідальними працівниками загального відділу виконкому ради відповідальним працівникам виконавчих органів Запорізької міської ради, структурним підрозділам виконавчого комітету Запорізької міської ради фіксується у відповідному журналі.

5.5            Керівники виконавчих органів Запорізької міської ради, структурні підрозділи виконавчого комітету Запорізької міської ради  розглядають запит та готують проект відповіді запитувачу за підписом  посадової особи міської ради, яка надала доручення.

5.6            Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати 3 робочих днів з дати реєстрації.

5.7            У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів виконавчого комітету Запорізької міської ради, відповідальним за підготовку відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим в резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

5.8            У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні з посадовою особою, яка надала доручення.

5.9            У разі продовження терміну розгляду запиту відповідальний структурний підрозділ, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміна, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує лист на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження за підписом першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому ради. Зазначений лист надається до сектору забезпечення доступу до публічної інформації в порядку, передбаченому      п. 5.10 та 5.13 цього Порядку.

5.10       Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках.               До проекту відповіді  додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

5.11       Підготовлена відповідь запитувачу, завізована керівником відповідного структурного підрозділу, який готував відповідь та з підписом посадової особи, яка надала доручення, передається до сектору забезпечення доступу до публічної інформації для відправки. Дата та час передачі відповіді фіксуються сектором забезпечення доступу до публічної інформації у відповідному журналі або в електронній системі обліку.

5.12       При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу підготовлену відповідь та копії документів надаються виконавцем до сектору забезпечення доступу до публічної інформації відсканованими у форматі «PDF» для відправки.

5.13       Відповідь за підписом керівника відповідального структурного підрозділу, відправляється запитувачу самостійно. Копія відповіді заявнику надається сектору забезпечення доступу до публічної інформації для зняття справи з контролю.

5.14       Відповідь на запит з додатками передається сектором забезпечення доступу до публічної інформації до загального відділу виконкому міської ради для відправлення запитувачу. Дата та час передачі відповіді фіксуються у відповідному журналі.

5.15       Керівники  виконавчих органів Запорізької міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету Запорізької міської ради  несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом відповідей.

 

6 Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів

щодо надання публічної інформації

6.1 Працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації   здійснюють контроль за дотриманням термінів  розгляду запитів, які надійшли до виконавчого комітету Запорізької міської ради та підготовкою проектів відповідей на ці запити виконавцями.

6.2 Датою та часом фактичного виконання відповідним структурним підрозділом виконавчого комітету Запорізької міської ради завдання з розгляду інформаційного запиту є дата та час реєстрації сектором забезпечення доступу до публічної інформації факту надання відповідним структурним підрозділом відповіді запитувачу.

6.3 У разі порушення термінів підготовки відповіді запитувачу, працівники сектору доступу до публічної інформації протягом одного робочого дня інформують про цей факт першого заступника міського голови з питань виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами виконкому ради (згідно з розподілом обов’язків) для вжиття відповідних заходів.

 

 

7 Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

 

7.1 Рішення,  дії чи  бездіяльність  розпорядників  інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

7.2 Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання   розпорядниками    обов’язку    оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

7) інші   рішення,   дії   чи   бездіяльність   розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

7.3. Оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  розпорядників інформації    до   суду   здійснюється   відповідно   до   Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

Заступник керуючого справами

виконкому ради — начальник відділу

організаційної та кадрової роботи виконкому ради                            О.В.Савенко

 

Оставить комментарий

  

  

  


4 + четыре =

Вы можете использовать эти HTML-тэги

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>